logo Reijnders Partners405px

Bewaren

Is alle huur van een huurwoning aftrekbaar?

Een belangrijke uitspraak voor de praktijk
Het begon met een uitspraak van Rechtbank Arnhem in 2009, waarin werd goedgekeurd dat een ondernemer het huurrecht met betrekking tot zijn woning tot het ondernemingsvermogen rekende. Zo omzeilde hij effectief de aftrekbeperking voor de werkruimte in de eigen woning. Hof Den Haag oordeelde precies het tegenovergestelde. De Rechtbank zegt wel aftrekbaar; het Hof zegt niet aftrekbaar. Dan moet de Hoge Raad maar uitspraak doen en dat heeft ze inmiddels gedaan.

Publicatiedatum: zondag, 11 september 2016.

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Heeft u een pensioen in eigen beheer?

Op 1 juli jl. heeft onze Staatssecretaris van Financiën Wiebes de knoop doorgehakt. Op Prinsjesdag stuurt hij het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer. Wiebes noemt het steeds ‘uitfaseren van het pensioen in eigen beheer’, maar in feite betekent het gewoon afschaffen van pensioen in eigen beheer.

Het pensioen in eigen beheer leek altijd wel een leuk instrument waarmee de directeur-grootaandeelhouder een voorziening voor de oude dag kon vormen zonder dat er vermogen aan de BV moest worden onttrokken. Deze pensioenvoorziening, dat feitelijk nooit pensioen is geweest, bleek echter zeer kwetsbaar. Bij faillissement is de directeur de gehele oudedagsvoorziening kwijt, bij echtscheiding moet vermogen aan de BV worden onttrokken dat de onderneming eigenlijk niet kan missen en de aanhoudend lage rente brengt aan het licht dat de pensioenverplichting de mogelijkheid om nog dividend uit te keren, volledig op slot kan gooien.

In de brief van de Staatssecretaris wordt voor de afkoop in 2017 een korting van 34,5% van de fiscale waarde voorgesteld. Bij afkoop in 2018 bedraagt de korting 25% en in 2019 19,5%.

Voor de afkoopvariant moet wel liquiditeit beschikbaar zijn. Als de liquiditeit niet beschikbaar is, is men aangewezen op het omzetten in het oudedagssparen eigen beheer op basis van de fiscale waardering óf het premievrij maken van de pensioenverplichting.

Heeft u een pensioen in eigen beheer en wilt u weten wat voor u het meest gunstige scenario is, neem dan contact met ons op, dan zullen wij voor u doorrekenen welk scenario bij uw situatie past.

Publicatiedatum: zondag, 11 september 2016.

Alles over energie- en milieu-investeringsaftrek?!

Een extra aftrekpost...

Alles over energie- en milieu-investeringsaftrek?!

Zoals wellicht bekend krijgt een ondernemer op investeringen, onder voorwaarden, een extra aftrekpost, genaamd kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, in de volksmond investeringsaftrek genoemd. Wanneer de investering op een energie- of milieulijst voorkomt, krijgt u zelfs nóg een extra aftrek erbij, de energie-investeringsaftrek of de milieu-investeringsaftrek. 

Publicatiedatum: dinsdag, 14 juli 2015.

Zelfstandig Zonder Personeel mét VAR-verklaring?

Ondernemen zonder VAR verklaring

Heeft u te maken met een ZZP-er of bent u zelf en ZZP-er? Dan zal het u niet ontgaan zijn dat er vanaf 1 januari 2016 de VAR-verklaring wordt afgeschaft en dat er een nieuw alternatief voor in de plaats komt. Die wet, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, houdt kort gezegd in dat belangenorganisaties, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, modelovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Na goedkeuring door de Belastingdienst kan men er van uitgaan dat het werken met en conform deze overeenkomsten niet tot inhoudingsplicht van loonheffing leidt. Heeft u op dit moment een VAR-beschikking over 2014, dan geldt deze ook voor 2015, althans als de werkzaamheden gelijk blijven. U kunt een nieuwe overeenkomst voor 2016 nu al voorleggen aan de Belastingdienst.

Publicatiedatum: woensdag, 09 september 2015.

Een auto van de zaak zonder bijtelling?!

Voordelig rijden...

Heeft u een auto van de zaak en wilt u geen bijtelling? Dan dient u een sluitende rittenregistratie bij te houden. Uit die rittenadministratie blijkt dan dat u minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé heeft gereden. Maar pas op, als die rittenregistratie niet blijkt te kloppen, kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen van 100%, en dat is maximaal € 5.278. Dat is fors. Heb je totaal geen rittenadministratie bijgehouden, dan is de boete lager, namelijk maximaal € 4.222. De Belastingdienst straft een vervalste rittenadministratie zwaarder dan geen enkele rittenadministratie. Maar de boeten blijven hoog.

Publicatiedatum: woensdag, 09 september 2015.